Våra Jaktlag

 Styrelsen

Styrelsen för Gärdås Jaktlag ses nedan:

Ordförande:
Jan-Anders Thorud

Sekreterare:
Lage Moström

Kassör:
Johanna Johnsson

Ledamöter:
Fredrik Eriksson
Thomas Johansson

Suppleanter:
Henrik Persson
Åke Eriksson