Våra Jaktlag

 Styrelsen

Styrelsen för Gärdås Jaktlag ses nedan:

Ordförande:
Jan-Anders Thorud

Ledamöter:
Fredrik Eriksson
Thomas Johansson
Lage Moström
Henrik Persson

Suppleanter:
Johanna Johnsson
Gabriel Eriksson