Våra Jaktlag

 Styrelsen

Styrelsen för Idbäcks Jaktlag är dessa personer:

Ordförande:
Anders Eriksson

Sekreterare:
Sten-Åke Hedback

Kassör:
Birgitta Larsson

Ledamöter:
Roger Haltorp
Jan-Olov Larsson

Suppleanter:
Joakim Eriksson
Rickard Fredriksson