Våra Jaktlag

 Styrelsen

Styrelsen för Idbäcks Jaktlag är dessa personer:

Ordförande:
Sten-Åke Hedback

Sekreterare:
Ewa Eriksson

Kassör:
Birgitta Larsson

Ledamöter:
Roger Haltorp
Jan Olof Larsson

Suppleanter:
Joakim Eriksson
Rickard Fredriksson